“Zakelijk: Hard, sluw, berekenend. Dat verafschuw ik eigenlijk. Maar het is nodig, want zo stellen klanten zich ook op.”.

Het was het antwoord van een klant op mijn vraag “Wie heb je te zijn om je bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden?”. Een vraag die dikwijls een antwoord oproept dat meer kwaad dan goed doet. En toch stel ik hem…

Want één van de pijlers waarop ik mijn klanten begeleid (het zijn er 3 in totaal), is Embody. Daarin gaat het precies over deze vraag: Wie heb jij te zijn als mens en ondernemer om je bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden, op een toekomstbestendige manier?

Met ‘op een toekomstbestendige manier’ doel ik niet alleen op de toekomstbestendigheid van je bedrijf, maar ook op de toekomstbestendigheid van jou. Want jij moet het ook vol kunnen houden. Beter nog, je moet er energie, voldoening, geluk, plezier uit blijven halen.

Want als jij niet optimaal functioneert, niet lekker in je vel zit, slaaf van je bedrijf wordt, dan heeft dat in the end zijn weerslag op je bedrijf. Om nog maar niet te spreken van de gevolgen voor jezelf, zowel mentaal als vaak ook fysiek…

Dus wie heb jij te zijn, als mens en ondernemer, om op een toekomstbestendige manier je bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden?

Niet zelden komt daar een antwoord op waarvan men denkt dat ze het moeten zijn. Dat ze een ondernemer moeten zijn die… (vul maar in wat er nu bij jou opkomt).

Gevaar wat hier op de loer ligt, is dat je te ver af komt te staan van wie jij in wezen bent. Dat je aan een beeld probeert te voldoen, een prototype ‘succesvolle ondernemer’ probeert te worden, wat je helemaal niet past. Dan wordt het krampachtig en mensen voelen dat. Werknemers, klanten, leveranciers, compagnons, aandeelhouders, ze voelen haarfijn aan dat het niet klopt. Daarmee voelt het voor de ander als onbetrouwbaar. En dat was waarschijnlijk niet je antwoord op de vraag wie je te zijn hebt…

Terug naar die klant. Omdat zakelijk, hard, berekenend en sluw was wat hij zag en ervoer, was het in zijn ogen de enige manier om écht een level hoger te gaan spelen. Het was nu eenmaal nodig…

Toen ik hem echter de vraag stelde “Wie WIL je zijn, als mens en ondernemer?” kwam er een heel ander antwoord. “Maar ja, daarmee ga ik het niet redden.”, volgde er direct achteraan. Ongeloof dat het ook anders kan…

Het gevaar dat op de loer ligt, is dat je in de valkuil dondert van het volledig doorschieten in het gedrag wat jij denkt dat nodig is. Dus in alle gevallen 200% zakelijk de zaken en mensen benaderen. Met gestrekt been erin.

Vaak ingegeven door ervaringen uit het (nabije) verleden waarin de ander (klant, compagnon, werknemer, teamlid, leverancier, …) dat naar jou toe deed, met een niet gunstige uitkomst voor jou. 

Pas op dat je niet te ver van jezelf verwijderd raakt, jezelf als mens kwijt raakt omdat je denkt dat het niet anders kan.

Terug weer naar die klant. En om misverstanden te voorkomen: hij is een hele intelligente ondernemer, die zijn sporen al ruimschoots verdiende en zo’n 80 werknemers in dienst heeft.

Maar recente ervaringen maakten dat hij het gevoel had dat hij zich veel harder op moest gaan stellen, wilde hij serieus genomen worden door ‘de grote jongens’.

Het woord ‘gevoel’ is hierbij cruciaal. Verstandelijk kon ik hem prima vertellen dat het ook anders kan en belangrijk is dicht bij zichzelf te blijven. Maar dat deed ik niet. Heeft geen zin.

Want snappen en voelen zijn twee verschillende processen. En omdat uiteindelijk ons gevoel ons handelen aanstuurt, was het belangrijk om op gevoelslaag zaken te shiften.

Dus doken we in dat gevoel. In wat het met hem deed dat die klanten zich zo sluw en berekenend opstelden. Welke positie hij daardoor onbewust innam en hoe hij zich daaronder voelde.

Het ging over zijn onmacht, frustratie, over hoe klein hij zich kon voelen (totaal onterecht, dat begreep hij en maakte het des te frustrerender).

Entering pijler twee: Break Through 

We ging tappen. De Emotional Freedom Technique toepassen. “Ik ga dit wel raar vinden hoor. En daardoor wordt het lastig voor me om hier volledig in mee te gaan.” deelde hij van tevoren met me. En ja, dat ziet er gek uit. Maar rode blossen verschenen, voor hem hét signaal dat er lichamelijk wat in gang werd gezet.

Naderhand vroeg ik hem hoe het was. “Ontspannen”. Meer woorden kon hij er niet aan geven, maar de verandering was duidelijk.

Dat bleek ook toen we het vervolgens wéér hadden over de vraag wie hij te zijn had als mens en ondernemer.

“Zakelijker, daar waar nodig. Niet sluw, wel slim en strategisch. Menselijk & empathisch, dat ook”.

Een aantal weken later sprak ik hem weer en vroeg ik hem of hij verschil merkte in de samenwerking met die anderen.

“Ja, nu je het zegt. Ik heb het gevoel dat ik veel meer grip heb, ik ben veel meer in control.” En dat terwijl er bij de klanten niks veranderd was. Maar omdat hij anders in de gesprekken kwam opdagen, veranderde er wel degelijk iets. De samenwerking werd veel gelijkwaardiger, hij stond veel meer in zijn kracht (ja, laten we het zo maar even noemen) en kon daardoor een gepaste en gezonde dosis zakelijkheid als vanzelf aan de dag leggen.

En dat is dus waarom ik altijd op de pijlers Embody én Break Through werk met mijn klanten. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net als die derde pijler. Die het voor jou als ondernemer extra interessant maakt (woorden van mijn klant).

“Lekker, dat het niet alleen filosofisch gepraat en emotioneel werk is, maar dat je ook strategisch meedenkt.” concludeert hij terwijl we samen over de hei lopen.

Yup, it’s all included wanneer je met mij samenwerkt.

Onder ‘filosofisch gepraat en emotioneel werk’ verstaat hij wat ik de eerste twee pijlers noem waarop ik met al mijn klanten werk.

Embody –het volledig belichamen van de ondernemer die je hebt te zijn om jouw bedrijf toekomstbestendig naar het volgende hoofdstuk te leiden.

en

Break through  – het radicaal losbreken van overtuigingen en patronen met de Emotional Freedom Technique, een waanzinnig effectieve tool die diep in de hersenen nieuwe neurologische paden aanbrengt waardoor je niet alleen anders gaat denken, maar ook gaat voelen en dus doen.

Door te werken op deze twee pijlers, ontstaat er als vanzelf beweging op de derde pijler:

Envision – het zien van het nog grotere perspectief voor het bedrijf en jouw ondernemerschap en alles wat dat mogelijk maakt. Met daarbij oog voor mogelijkheden die eerder nog niet bij je opkwamen of onmogelijk leken.

Waarbij het niet nodig is om de eerste twee pijlers ‘afgerond’ te hebben, daar ‘klaar’ te zijn, om dat grotere perspectief te laten ontstaan. Gelukkig maar, want ‘klaar’ ben je nooit als het gaat om je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Het blijft mooi om te zien hoe ideeën, mogelijkheden en oplossingen zich als vanzelf aandienen als we samen aan de slag zijn. Maar uiteraard help ik dat proces ook. Want ik kan het niet laten om ook op dat strategisch vlak mee te denken, je een spiegel voor te houden en uit te dagen. Wars van ‘hoe het hoort’ of wat gebruikelijk is, breng ik mijn ervaring als ondernemer en het begeleiden van ondernemers in om jou te laten zien en voelen wat óók mogelijk is.

Dus voel je dat het tijd is om te investeren in je eigen persoonlijke ontwikkeling als mens en ondernemer én tegelijk een strategische sparringspartner te hebben,  stuur me even een mailtje, dan kletsen we verder.