“We hoeven het natuurlijk niet conflicten te noemen, laten we het niet zwaarder maken dan nodig is.” Ha, hele interessante gedachte… Ik snap ‘m. Was eerder ook geneigd om zo te reageren op het moment dat ik ongemak bij de ander bespeurde als het over ‘conflicten’ ging (of was het mijn eigen ongemak ?).

En tegelijkertijd zegt zo’n reacties alles.

Want in hoeverre is het ok om conflicten te hebben binnen je team (of met je compagnon / partner)?

Patrick Lencioni geeft conflicten in zijn 5 frustraties voor teamwork niet voor niets een belangrijke plaats. Hij stelt dat er 5 frustraties zijn die teamwork ondermijnen:

  1.  Afwezigheid van vertrouwen: als er écht vertrouwen is, durven teamleden hun kwetsbaarheden, angsten en fouten te delen.
  2.  Angst voor conflicten: als er vertrouwen is, is er een veilige basis om een stevige discussie met elkaar aan te gaan over onderwerpen en beslissingen die er echt toe doen voor het bedrijf. En ja, dat kan uitmonden in een conflict, waarin men het niet eens is met elkaar. Maar waarin men elkaar ook oprecht bevraagt en uitdaagt omdat ze met elkaar tot de beste oplossing willen komen.
  3.  Gebrek aan betrokkenheid: alleen als er beslissingen worden genomen op basis van vertrouwen en waarbij het conflict niet uit de weg is gegaan, kan er echt commitment en betrokkenheid van alle teamleden zijn. Ook als zij het in eerste instantie niet eens waren met de oplossing. Omdat ze er op vertrouwen dat alle mitsen en maren boven tafel zijn gekomen en oprecht zijn afgewogen.
  4. Verantwoordelijkheid mijden : je snapt het, als iedereen het écht eens is met de gezamenlijke beslissing, is het veel waarschijnlijker dat iedereen ook zijn / haar verantwoordelijkheid pakt. En als er bovendien sprake is van vertrouwen en conflicten er mogen zijn, dan zal men elkaar ook aanspreken op verantwoordelijkheden op een constructieve manier.
  5. Te weinig aandacht voor resultaten: als bovenstaande 4 punten goed zitten, dan is de kans groot dat er voldoende oog is voor de te behalen teamresultaten en worden persoonlijke behoeftes en agenda’s makkelijker opzij geschoven.

En je ziet het, als er geen ruimte is voor conflicten, dan gaat het al snel mis. Dan klopt de basis niet en slaat vertrouwen om in wantrouwen als je niet oppast. Dan wordt er niet met maar over elkaar gepraat. Dan zegt men ‘ja’ en doet men vervolgens ‘nee’. Drukt iemand zijn neus en komt daar mee weg. Waar dan weer over wordt gepraat, etc. etc.

Het zijn alle 5 belangrijke factoren die Patrick Lencioni benoemt en als je niet oppast belangrijke frustraties als het om teamwork gaat. Maar ik nodig je vandaag uit om eens stil te staan bij conflicten en hoe senang jij daar zelf mee bent.

Ruben vertelt in aflevering 8 van de “Ondernemers in het MKB” podcast ook mooi over hoe senang hij is met conflicten en het stevig oneens zijn met zijn business partner trouwens.

Meer lezen over de 5 frustraties van teamwork van Patrick Lencioni én hoe je hiermee binnen je eigen team aan de slag kunt? Hij schreef er dit handige werkboek over. Maar uiteraard mag je ook contact opnemen met mij, ik denk met alle liefde met je mee.

Welk gesprek ga jij nog te vaak of al te lang uit de weg?